Super Sprinkler

מיגון אש למניעת רעידת אדמה אשר הינו תרחיש אפשרי ומסוכןתרחישי רעידת אדמה מדוברים בארץ עוד משנות השלושים, טרם הקמתה הרשמי של מדינת ישראל ובטרם החליטו על דרכי הבנייה וההתיישבות בערים הגדולות שבימים ההם היו תוכניות על ניירות בבקתתו של בן גוריון אי שם בנגב. האם כיום בשנת 2012 אנחנו יכולים להמשיך ולהיאחז בתירוצי המתיישבים הראשונים ולטמון את ראשינו בחול אל מול הסכנה ההולכת וגוברת של רעידת אדמה קטלנית שתתרחש בישראל? התשובה היא ללא ספק לא. אנחנו לא יכולים להרשות זאת לעצמנו. מומחים בתחום מתריעים מזה שנים על השבר הסורי אפריקאי ועל תנודות כדור הארת שעלולות לגרום לאסון. אחת המסקנות של הוועדות למיניהן הייתה בנייתה של תוכנית תמ"א 38. תוכנית שמטרתה לנסות ולהגן על תושבי המדינה בנפש וברכוש. תוכנית חלונות שמאפשרת מיגון אש מוקדם למבנים פרטיים וציבוריים שהוקמו לפני שנים רבות שלא על פי תקנות הבנייה הנוכחיות המעודכנות יותר לתרחישי רעידות אדמה אפשריים

משמעותה של תוכנית חלונות שכזו היא חלון הזדמנויות בעצם. הממשלה מורה באופן חד משמעי לכל הגופים הציבוריים והממשלתיים לאפשר דרך חלקה ונגישה לכל מי שיבקש למגן את ביתו ולא להערים עליו קשיים בירוקראטיים. למעלה מזה מסייעת המדינה בתקציבים ייעודיים למיגון, מאפשרת הרחבות של ממ"דים, הרחבת תשתיות, חיזוק עמודים, בנייה מיוחדת לחיזוק המבנה על פי תוכניות הנדסה ייחודיות ועוד.

ההקלות האלו כולן נועדו מאותה תוכנית תמ"א 38 בהנחה ברורה כי לא ניתן להרוס ולבנות מחדש כל בניין בישראל שנבנה בשנות החמישים אל השישים, ולא ניתן לבצע, כלכלית ותקציבית מיגון שכזה באופן גורף אך ניתן בהחלט להקל ולסייע לכל בניין מגורים שיהיה מעוניין לעבור את השיפוץ המתאים ואת ההתאמות למיגון מפני רעידות אדמה.

לא משנה באילו נסיבות יצא לכם לפנות אל משרד ממשלתי, כמובן שנתקלתם בהררי הבירוקרטיה שאינם מאפשרים לאיש להתגבר עליהם אלא באמצעות כוחות על שלא תמיד ישנם בנמצא. אנחנו מנסים בכוח להתגבר על הטפסים, הניירת, האישורים, התוכניות, הוועדות והפקידים השונים המעבירים אותנו מאחד לשני כאילו היינו חבילה עוברת.

לא משנה אם אתם עורך דין דיני עבודה, רופא או חקלאי, הבירוקרטיה מחסלת בעקביות ובשיטתיות כל אנרגיה חיובית וכל מוטיבציה. עורך דין דיני עבודה אולי מגיע ממקום שמכיר יותר את התהליך אך גם הוא ישבר בדרך. המצב הזה הביא לכך שאיש לא רצה פעול בכיוון ואיש לא עשה דבר למען המיגון של הבניין בו הוא גר או עובד.

תמ"א 38 אומרת לא עוד. הניחו לאנשים לבצע את הפעולות השונות למיגון, לשדרוג הבניין ולחיזוקו מבלי להערים עליו קשיים בירוקראטיים. השינוי הזה בתפיסה ובגישה הביא לברכה גדולה ואלפי בניינים ברחבי ישראל מוגנו בשנים האחרונות והם נמצאים כשירים לעמוד בסטנדרטי הבנייה החדשים ובמקרה חלילה של רעידת אדמה בעוצמה קשה רוב הסיכויים שלהם לעמוד בה באופן איתן ככל שניתן גדולים באופן משמעותי. מדובר בסופו של דבר בחיי אדם, ואת העובדה הזו אסור לשכוח.